NDRYSHIM SISTEMI

Programi NDRYSHIM-SISTEMI i DYVÓ synon të zhvillojë një bazë njohurish mbi sfidat e politikave dhe reformat e kërkuara për të adresuar çështjen e mbeturinave plastike. Duke trajtuar mbetjet plastike si në vendet publike ashtu edhe në ato private, programi synon t'u sigurojë politikëbërësve dhe ndërmarrjeve njohuritë e nevojshme për të integruar politikat pa plastikë brenda tyre.

Më e rëndësishmja, DYVÓ synon të shkrijë politikëbërjen në Kosovë në përputhje me praktikat më të mira globale dhe kornizat ligjore për përdorimin e plastikës dhe menaxhimin e mbetjeve plastike, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit brenda komunitetit për një mënyrë jetese të qëndrueshme që fokusohet në mbrojtjen dhe rigjenerimin e mjedisit.

NDRYSHIM SISTEMI JO NDRYSHIM KLIME // TRANSFORMIM // RIGJENERIM // SHËNDRRIM // INOVACION // QËNDRUESHMËRI // NDIKIM // QARKORE // BASHKËPUNIM // KONTRIBUIM // NDRYSHIM I POLITIKAVE // ARDHMËRI
 1. WHAT IS LINEAR ECONOMY?

  ÇKA ËSHTË EKONOMIA LINEARE?

       Jeta të cilën po e jetojmë të gjithë, në epokën e teknologjisë, komunikimit, të dhënave të shpejta dhe zhvillimit të proceseve të reja, po na ...
 2. CIRCULAR ECONOMY

  CIRCULAR ECONOMY

    The uniformity of the linear economy and its "take, make, waste" philosophy which was very successful in bringing economic development through th...
 3. WHAT IS CRADLE-TO-CRADLE?

  WHAT IS CRADLE-TO-CRADLE?

  One of the philosophies of circular economy is the concept of "Cradle-to-cradle" which is a revolutionary approach to the design of products and su...
 1. A kontribuon ndotja plastike në ndryshimet klimatike?

  Ndryshimet klimatike janë ndryshime afatgjata të strukturës së motit të cilat e definojnë klimën e tokës n&...
 2. MAKROPLASTIKA: SI NDIKON NË SHËNDETIN TONË?

   Ndotja plastike është një problem global që ka impakt në të gjithë njerëzimin dhe ekosistemin. Në...
 3. SI TA REDUKTOJ GJURMËN TIME PLASTIKE?

  Meturinat Plastike janë një dhimbje e madhe për sytë, por pastrimi ose hedhja e tyre në koshet e duhura të plehë...

3.SINTETIK PODCAST

 1. SINTETIK // EPISODI 3

  SINTETIK është podkasti i parë shqiptar për ndryshimet klimatike dhe ndotjen plastike. Ky podcast përdoret si një mj...
 2. SINTETIK // EPISODE 2

  SINTETIK është podkasti i parë shqiptar për ndryshimet klimatike dhe ndotjen plastike. Ky podcast përdoret si një mj...
 1. DW Deutsche Welle report on DYVÓ

  Plastic waste is everywhere in Kosovo. It’s a problem that needs to be addressed...
 2. K2.0 - Transforming waste into Future

  KOSOVO 2.0 - #Youthmap See the full story here.
 3. DYVÓ - Trash or Treasure?

  Innovation Center Kosovo - "Trash or Treasure?" the Story of DYVÓ