SINTETIK // EPISODI 8

Episodi i tetë i SINTETIK flet mbarë e mbrapshtë për qëndrueshmërinë. Kësaj here flasim me Rina Fetahaj mbi rëndësinë e qëndrushmërisë, praktikat e saj, ekonominë qarkore dhe ndërlidhja e tyre me ndryshimet klimatike.

Studimet dhe puna e Rinës përqendrohen tek shoqërorja, ndërlidhja e saj me sistemin dhe të ardhmen, si dhe tek zgjidhjet e qëndrueshme të problemeve shoqërore dhe mjedisore.