SINTETIK PODCAST

  1. SINTETIK // EPISODI 3

    SINTETIK është podkasti i parë shqiptar për ndryshimet klimatike dhe ndotjen plastike. Ky podcast përdoret si një mj...
  2. SINTETIK // EPISODE 2

    SINTETIK është podkasti i parë shqiptar për ndryshimet klimatike dhe ndotjen plastike. Ky podcast përdoret si një mj...
  3. SINTETIK PODCAST // EPIZODË 1

    SINTETIK është podcast i parë shqip në lidhje me ndryshimet klimatike dhe ndotjen plastike. Ky podcast përdoret si mjet p...