MARATONAT E DIZAJNIT

Maratona është një thirrje për veprim për të rinjtë krijues dhe të ndërgjegjshëm. Përmes një seri punëtorish dhe aktivitetesh, po frymëzojmë një brez të ri për të marrë në dorë kreativisht sfidën e mbeturinave dhe ndotjes plastike duke zhvilluar prototipe inovative që promovojnë dizajn dhe ekonomi qarkore. Duke fuqizuar profesionistë dhe studentë të rinj, ne po ndërtojmë bashkëpunim multidisiplinar dhe fuqizim të aftësive mendore dhe praktike për të bërë ndryshim.

Maratona e Dizajnit është punëtoria kryesore e DYVÓ dhe qendra e programit "Aktivizmi Kreativ."

***AKTIVIZËM KREATIV***KOMUNITET***EDUKIM***KERKIM*** PROJEKTIM***INOVACION***QENDRUESHMËRI***PROTOTIPIM***QARKORE***BASHKËPUNIM***KONTRIBUIM
 1. Mbijetesë me mbeturina / MARATONË DIZAJNI 02

  Mbijetesë me mbeturina [Surviving of off Garbage] është projekt i zhvilluar nga Violeta Sejdiu & Lira Gjikolli punëtoris&eu...
 2. Polet Kreative / MARATONË DIZAJNI 02

  “Polet kreative” [Creative Poles] është projekt i zhvilluar nga Vesa Stavileci dhe Albina Krasniqi përgjatë punëtorisë Maratona e Dizajnit 02 të mb...
 3. Re-Kreative // MARATONË DIZAJNI 02

  “Re-Kreative” [Re-Creative] është projekt i zhvilluar nga Arnisa Muja & Art Morina përgjatë punëtorisë Maratona e Dizajnit 02 të mbajtur në shtator...
 1. MARATHONA E DIZAJNIT 01 - Duke folur për Problem Zgjidhjen me Ilir Murselin

  Watch the lecture by Ilir Murseli on the problem of design, its meanings and methodologies.
 2. DESIGN MARATHON 01 - Diskutimi i alternativave për vrasjen e Dizajnit me Ajhan Bajmakun

  Ndjek ligjeratën e Ajhan Bajmakut i cili flet për metoda të dizajnit, konceptet, skenaret dhe transformimet.
 3. DESIGN MARATHON 01 - Eksplorimi i Ekonomisë Qarkore me Annea Hapçiu

  Watch the lecture by Annea Hapçiu on product design in the context of Circular Economy.
 4. DESIGN MARATHON 01

  While landscapes of our cities are being made up of gray skies with saturated gases and dust, the degraded images of nature seem to be hidden away...