DESIGN MARATHON 01 - Eksplorimi i Ekonomisë Qarkore me Annea Hapçiu

“Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të dizajnit nga krijuesit e rinjë. Maratona ka për qëllim mendimin e metodave t’reja t’punës, si dhe lidhjen n’mes krijuesve të komunitetit lokal për me shkëmby dije, njohuri e kuptime.


07 - 08 shtator 2019, Prishtinë Ligjeratë Annea Hapçiu { Dizajni i Produkteve në kontekstin e Ekonomisë Qarkore }


Annea Hapciu është Këshilltare për inovacion në KosovaLive. Studimet master i përfundoi në Ndërrmarësi Sociale, me fokus në Media për Ndryshim Shoqërorë, në Universitetin Amerikan në Washington D.C., ndërkaq studimet Baçelor në Administrim Biznesi, me fokus në Ndërmarrësi dhe Marketing i përfundoi në Universitetin e Daytonit në Ohio. Annea nga UN Women u listua si një nga top aktivistet në vitin 2018 dhe top inovatoret në vitin 2019 për Evropë dhe Euroasi. Ajo gjithashtu është recenzente e punimeve shkencore për publikimin International Marketing Review.