MARATONAT E DIZAJNIT

  1. MARATHONA E DIZAJNIT 01 - Duke folur për Problem Zgjidhjen me Ilir Murselin

    “Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të ...
  2. DESIGN MARATHON 01 - Diskutimi i alternativave për vrasjen e Dizajnit me Ajhan Bajmakun

    “Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të ...
  3. DESIGN MARATHON 01 - Eksplorimi i Ekonomisë Qarkore me Annea Hapçiu

    “Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të ...