KOMUNITETI

Komuniteti jonë është një qendër dinamike e njerëzve me përkushtim të thellë për të krijuar ndikim pozitiv në mjedis. Ne bashkojmë aktivistët ambiental dhe krijuesit në një mjedis mbështetës dhe frymëzues, ku shqetësimet ndahen, idetë shkëmbehen dhe zgjidhjet zhvillohen për sfidat urgjente që përballon planeti jonë.
KOMUNITET // EDUKIM // HULUMTIM // PROJEKTIM // INOVACION // QËNDRUESHMËRI // PROTOTIPIM // QARKORE // BASHKËPUNIM // KONTRIBUIM //
 1. SHFAQJE FILMI // Samsara (2011) // A jemi pjesë apo të ndarë prej natyrës?

  Kino ARMATA dhe DYVÓ prezantojnë serinë e bashkëpunimeve të përmuajshme mbi temën e ndryshimit klimatik dhe ambientit. Çdo muaj do të shfaqen filma...
 2. TAKIM ME KOMUNITETIN 01

  Problemet mjedisore janë probleme shoqërore në të cilat të gjithë/a kontribuojmë, si në krijmin e tyre ashtu edhe në zgjidhje. Ajo që kërkon përpje...
 3. Punëtori për Makineri 01: Printeri 3D

  Nuk ka kaluar shumë kohë prej kur rrafshi dy dimenzional i shtypit u përthye në dimenzionin e tretë! 😱 Më parë kemi pasë mundësi me printu vetëm l...

AKTIVITETET E ARDHSHME

 1. Si të krijojmë lojën "Paketron" në shtëpi

  2020 në bashkëpunim me Europe House Kosova për festimet e Javës së Evropës, Dyvolab krijoi një video hap pas hapi DIY për më të rinjtë. Videoja s...
 2. MODEL 07

  # Reuse at home: Model 07 we can reduce waste by looking at it from a different perspective.#stayathome & #design            © dyvolab
 3. MODEL 20

  # Reuse at home: Model 20 Dyvolab an opportunity to create gloves from used plastic bags, we both save nature and our pockets.                   ©...
 4. ANIMATION: SPACE

  animation by Kaltrina Berisha Again a good question mates: Why not eradicate waste by sending it in the Galaxy? On the surface of thought, everyt...