MBICIKLIMI I PLASTIKËS NË DIZAJNE TË PËRJETSHME

// PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET //

Rigjenerimi i vlerave të saj [plastikës] në produkte të përjetshme dhe aktivizimi i të tjerëve për të bërë të njëjtën gjë është misioni jonë për një të ardhme ku: PLASTIKA NUK SHPËRDORET

  • MODUS OPERANDI

    ËSHTË BAZUAR NË INDIVID, KOMUNITETE DHE SISTEME PËR NJË QASJE HOLISTIKE NDAJ ELIMINIMIT TË MBETURINAVE PLASTIKE.

  • GENIUS LOCI

    VLERAT THEMELORE JANË NË HARMONI ME NJË LËVIZJE QARKORE DUKE BASHKUAR NJERËZIT, NATYRËN DHE INOVACIONIN.

Together, these changes can advance real solutions to the plastic crisis and the climate chaos it fuels.