MARATONA E DIZAJNIT 02

MARATONAT E DIZAJNIT
Programi Aktivizmi Kreativ

PODKASTI SINTETIK

NDËRTIMI I KOMUNITETEVE NGA ZGJIDHJA

Programi laboratorik

Mirësevini ne DYVÓ - ku kreativiteti dhe ambientalizmi bashkohen për të sfiduar kulturën e mbeturinave dhe ndotjen plastike, nëpërmjet zgjidhjeve inovative per një të ardhme të qëndrueshme.

********RISI****************AKTIVIZËM KREATIV****************INOVACION ****************NDRYSHIM I SISTEMIT***** ***

DEMISTIFIKIMI I PLASTIKËS

 1. MIKROPLASTIKA: Si ndikon në shëndetin tonë?

  Në ditët e sotme, siç e dijmë mikroplastikat janë kudo. Nga uji që pimë tek ushqimi që hamë dhe ajri...
 2. MIKROPLASTIKA: SI U ZBULUA? CILAT JANË LLOJET?

  Mikroplastikat, siç thotë edhe emri i tyre, janë partikula të vogla plastike, më të vogla se 5 mm në diamet&eu...
 3. A kontribuon ndotja plastike në ndryshimet klimatike?

  Ndryshimet klimatike janë ndryshime afatgjata të strukturës së motit të cilat e definojnë klimën e tokës n&...
 4. MAKROPLASTIKA: SI NDIKON NË SHËNDETIN TONË?

   Ndotja plastike është një problem global që ka impakt në të gjithë njerëzimin dhe ekosistemin. Në...
********MATERIALE TË MBICIKLUARA**************** PRODUKTE TË MBICIKLUARA********
AKSESORË TË MBICIKLUAR
PRODUKTE TË VEÇANTA

LAJME

 1. DW Deutsche Welle report on DYVÓ

  Plastic waste is everywhere in Kosovo. It’s a problem that needs to be addressed...
 2. K2.0 - Transforming waste into Future

  KOSOVO 2.0 - #Youthmap See the full story here.
 3. DYVÓ - Trash or Treasure?

  Innovation Center Kosovo - "Trash or Treasure?" the Story of DYVÓ