Mbiciklojmë mbeturinat plastike në dizajne të përjetshme, aktiviziojmë të tjerët për të bërë të njëjtën gjë dhe më shumë.

********MATERIALE TË MBICIKLUARA**************** PRODUKTE TË MBICIKLUARA********
********RISI****************AKTIVIZËM KREATIV****************INOVACION ****************NDRYSHIM I SISTEMIT***** ***

PROGRAMI I AKTIVIZMIT KREATIV

LAJME

  1. DW Deutsche Welle report on DYVÓ

    Plastic waste is everywhere in Kosovo. It’s a problem that needs to be addressed...
  2. K2.0 - Transforming waste into Future

    KOSOVO 2.0 - #Youthmap See the full story here.
  3. DYVÓ - Trash or Treasure?

    Innovation Center Kosovo - "Trash or Treasure?" the Story of DYVÓ