DIZAJN

 1. MOBILERI TË MBICIKLUARA

  Projektimi konceptual i mobiljeve të mbicikluara për një hapësirë publike të tubimit Për projektimin e mobiljeve, është përdorur krijimi i bazuar ...
  Lexo më shumë →
 2. KSDW: ZERO WASTE CONFERENCE PIN DESIGN

  Zerowaste Conference pin design 2019, upcycled glossy acrylic plastic detail, combined with gold plated metals & gold hot stamp.               ...
  Lexo më shumë →
 3. DYVÓPAD

  Use and reuse it, at your home or office, by applying non-permanent markers.  Write and Wipe. Doodle, brainstorm, wishlist's or games!  #youdontne...
  Lexo më shumë →