MARATONË DIZAJNI 02

  1. Mbijetesë me mbeturina / MARATONË DIZAJNI 02

    Mbijetesë me mbeturina [Surviving of off Garbage] është projekt i zhvilluar nga Violeta Sejdiu & Lira Gjikolli punëtoris&eu...
  2. Polet Kreative / MARATONË DIZAJNI 02

    “Polet kreative” [Creative Poles] është projekt i zhvilluar nga Vesa Stavileci dhe Albina Krasniqi përgjatë punëtorisë Maratona e Dizajnit 02 të mb...
  3. Re-Kreative // MARATONË DIZAJNI 02

    “Re-Kreative” [Re-Creative] është projekt i zhvilluar nga Arnisa Muja & Art Morina përgjatë punëtorisë Maratona e Dizajnit 02 të mbajtur në shtator...