MIKROPLASTIKAT: NDOTJA E DHEUT HULUMTIM PJ.3

Ka shumë pak hulumtime në impaktet e mikroplastikës në ekosistemet tokësore, veçantërisht në ekosistemet bujqësore. Mikroplastikat në ekosistemin bujqësor afektojnë jo vetëm biomasën mikrobiale të dheut, aktivitetin mikrobial dhe diversitetin funksional, por edhe ciklin e procesimit të elementeve të lëndëve ushqyese bimore në dhê të cilat mund të kenë një efekt indirekt në mbirjen dhe rritjen e farave të bimëve.

Mikroplastikat të cilat mbesin në dhê për një periudhë të gjatë kanë më shumë gjasë të formojnë nanoplastika të cilat migrojnë dhe akumulohen në bimë para se të gëlltiten në trup nga zinxhiri ushqimor, eventualisht duke u ekspozuar tek njerëzit dhe duke shkaktuar dëme në mjedisin ekologjik. Bimët e dheut janë një komponent esencial i ekosistemit tokësor dhe rritja e tyre influencohet nga ky ambient i dhêut. 

Mikroplastikat mund të luajnë rol të rëndësishëm në rritjen e bimëve të dhêut. Studimi i strukturës qelizore të duhanit zbulon se rruazat nanoplastike mund të hyjnë në qelizat e duhanit përmes endocitozës, duke implikuar se plastikat shumë të vogla mund të absorbohen në trupin e bimës përmës rizosferës së saj.

Sipas Asli dhe Neumann (2009) dhe Ma et al. (2010), akumulimi i mikroplastikës në bimë mund të ndikojë në thithjen dhe transportin e lëndëve ushqyese dhe produkteve të tjera të rëndësishme të tretshme duke bllokuar poret e murit qelizor ose lidhjet qelizore. Qi et al. (2018) kreu një eksperiment në tenxhere duke përdorur LDPE dhe një film plastik të biodegradueshëm me bazë niseshteje si materiale kërkimore, duke përzier 1% të mbetjes plastike me rërën gjatë rritjes së grurit.

Mbetjet e plastikës u zbuluan se kishin ndikim si në pjesët mbitokësore ashtu edhe në ato nëntokësore. Kur bima Oenanthe Javanica u ekspozua ndaj madhësive të ndryshme të grimcave (50, 500, 4800 nm) dhe përqëndrimeve (103-105 copë/mL), shkalla e mbirjes së farave u frenua ndjeshëm, me ndikimin e mikroplastikës me madhësi të madhe grimcash.

Megjithatë, Judy et al. (2019) raportoi një ndikim të parëndësishëm të mikroplastikës në mbirje, si dhe në biomasën e grurit. Hulumtimi aktual fokusohet kryesisht në efektet e jashtme të mikroplastikës në bimët e tokës dhe është i kufizuar në disa lloje. Efektet toksikologjike të mikroplastikës në bimët e tokës, si dhe mekanizmat e ndërveprimit të tyre ende nuk janë zbuluar. Se si mikroplastika hyn në bimë, si dhe analiza dhe zbulimi, janë ende duke u optimizuar. Si përfundim, përkatësia e rezultateve nuk vlen për të gjitha llojet e bimëve.