SINTETIK // EPISODI 6

Menaxhimi i mbeturinave dhe edukimi mjedisor

E ftuar në këtë episodë është Florije Tahiri e cila ka doktoruar në shkenca mjedisore gjegjësisht në menaxhimin e mbeturinave, dhe fokusohet në mjedis e edukim mjedisor me qëllim të ndryshimit të sjelljeve për të kontribuar në mirëqenien mjedisore.

 Ajo na tregon gjerësisht mbi punën e saj hulumtuese si dhe publikimin e librit shkencor "Menaxhimi i mbeturinave - Edukimi mjedisor në Kosovë" (2016), ku ajo i gërsheton dy fushat e saja të interesit.