SINTETIK // EPISODI 2

SINTETIK është podkasti i parë shqiptar për ndryshimet klimatike dhe ndotjen plastike.

Ky podcast përdoret si një mjet për të rritur ndërgjegjësimin duke vënë në dispozicion përmbajtje informative në gjuhën shqipe në lidhje me ndryshimet klimatike, ndotjen plastike dhe si të zvogëlojmë ndikimin tonë përmes komunikimit me njerëzit të cilët janë të angazhuar në fushë dhe të mirëinformuar për zgjidhjet.

E ftuar është Znj. Rupa Mukerji, autore kryesore në raportin IPCC për vlerësimin e 5-të dhe të 6-të mbi temat e ndikimit, cenueshmërise dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike. Ajo na tregoi detajisht se si po ndodh, kush po e shkakton dhe cilat janë hapat tonë drejt qëndrueshmërisë dhe adaptimit.

[versioni Anglisht]

[versioni Shqip]