NGJARJET E KOMUNITETIT

 1. SHFAQJE FILMI // Samsara (2011) // A jemi pjesë apo të ndarë prej natyrës?

  Kino ARMATA dhe DYVÓ prezantojnë serinë e bashkëpunimeve të përmuajshme mbi temën e ndryshimit klimatik dhe ambientit. Çdo muaj do të shfaqen filma...
  Lexo më shumë →
 2. TAKIM ME KOMUNITETIN 01

  Problemet mjedisore janë probleme shoqërore në të cilat të gjithë/a kontribuojmë, si në krijmin e tyre ashtu edhe në zgjidhje. Ajo që kërkon përpje...
  Lexo më shumë →
 3. Punëtori për Makineri 01: Printeri 3D

  Nuk ka kaluar shumë kohë prej kur rrafshi dy dimenzional i shtypit u përthye në dimenzionin e tretë! 😱 Më parë kemi pasë mundësi me printu vetëm l...
  Lexo më shumë →