PUNËT

Punëtoria e DYVÓ (DYVÓLAB) është një mjedis i integruar për palët e interesuara dhe stafin që të punojnë së bashku në një ambient studio multikulturore dhe multidisiplinare. Punëtoria ofron një model bashkëpunimi që është i rëndësishëm për të gjithë komunitetin, akademinë dhe profesionistët e industrisë.

Nëpërmjet partneriteteve bashkëpunuese, platforma jonë është e hapur dhe e ekspozuar ndaj një game të gjerë temash dhe sfidash mjedisore të botës reale, duke u fokusuar veçanërisht në ndotjen plastikeHapësira ofron një Laborator të hapur Kërkimor për profesionistët kreativ dhe komunitetet brenda Kosovës, duke synuar forcimin dhe mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm kombëtar dhe pozicionimin e Kosovës si një vend kreativ në Evropë.

DYVÓLAB është një hapësirë për Kërkime në Dizajn dhe Shkencë, Testime dhe Prototipime të Produkteve dhe Shërbimeve të Qëndrueshme.

DIZAJN // HULUMTIM // INOVACION // QËNDRUESHMËRI // PROTOTIPIM // QARKORE // BASHKËPUNIM // KOLEKSIONE //

1.ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME DIZAJNI

 1. UPCYCLED FURNITURE

  Concept Design for Upcycled Furniture in a Public Gathering Space The approach for the design of the furniture is based on creating conceptual obel...
 2. KSDW: ZERO WASTE CONFERENCE PIN DESIGN

  Zerowaste Conference pin design 2019, upcycled glossy acrylic plastic detail, combined with gold plated metals & gold hot stamp.               ...
 3. DYVÓPAD

  Use and reuse it, at your home or office, by applying non-permanent markers.  Write and Wipe. Doodle, brainstorm, wishlist's or games!  #youdontne...

3.HULUMTIME DHE INOVACIONE

 1. METEORITE

  DESCRIPTION: To create “METEORITE” 70% PMMA and 30% ABS granules were compresed. This material can be heat shaped, or molded in different forms dep...
 2. BUMBLE BEE

    DESCRIPTION: To create “BUMBLEBEE” 2.8 Kg of PMMA were compresed. This material can be heat shaped, or molded in different forms depending on the...
 3. WHITE FROST

    DESCRIPTION: To create “WHITE FROST” 3Kg of PMMA granules and other leftover pieces were compresed. This material can be heat shaped, or molded ...

Together, these changes can advance real solutions to the plastic crisis and the climate chaos it fuels.

 1. DW Deutsche Welle report on DYVÓ

  Plastic waste is everywhere in Kosovo. It’s a problem that needs to be addressed...
 2. K2.0 - Transforming waste into Future

  KOSOVO 2.0 - #Youthmap See the full story here.
 3. DYVÓ - Trash or Treasure?

  Innovation Center Kosovo - "Trash or Treasure?" the Story of DYVÓ