AKTIVIZËM KREATIV

Programi Creative Activism fokusohet gjerësisht në ofrimin e të rinjve me një paketë praktike mjetesh për të hartuar, zbatuar dhe menaxhuar iniciativa të orientuara nga problem-zgjidhja gjithëpërfshirëse për mjedisin dhe të realizueshme.

Nëpërmjet analizës dhe ofrimit të rekomandimeve praktike rreth problemeve të identifikuara, kapacitetet e të rinjve përmirësohen në mënyrë që të arrihen zgjidhje kreative që synojnë rritjen e mirëqenies së komuniteteve lokale, nxitjen e inovacionit, mbështetjen e ekonomisë qarkore dhe rritjen e aktivizmit qytetar.

Programi i komunitetit i DYVÓ i jep përparësi ndërtimit të kapaciteteve duke theksuar rëndësinë e një të ardhmeje të qëndrueshme shoqërore dhe mjedisore. Programi i Aktivizmit Kreativ  synon në mënyrë specifike të promovojë inovacionin e orientuar nga dizajni për të trajtuar  sfidat kryesore mjedisore lokale.

KOMUNITET // EDUKIM // HULUMTIM // DIZAJN // INOVACION // QËNDRUSHMËRI // PROTOTIPIM // QARK // BASHKËPUNIM // KONTRIBUIM //
 1. MARATHONA E DIZAJNIT 01 - Duke folur për Problem Zgjidhjen me Ilir Murselin

  “Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të ...
 2. DESIGN MARATHON 01 - Diskutimi i alternativave për vrasjen e Dizajnit me Ajhan Bajmakun

  “Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të ...
 3. DESIGN MARATHON 01 - Eksplorimi i Ekonomisë Qarkore me Annea Hapçiu

  “Maratona e Dizajnit 01 – MBETURINË apo THESAR?” eksploroi alternativat e trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave, nëpërmjet proceseve inovative të ...
 4. DESIGN MARATHON 01

  While landscapes of our cities are being made up of gray skies with saturated gases and dust, the degraded images of nature seem to be hidden away...
 1. Si të krijojmë lojën "Paketron" në shtëpi

  2020 në bashkëpunim me Europe House Kosova për festimet e Javës së Evropës, Dyvolab krijoi një video hap pas hapi DIY për më të rinjtë. Videoja s...
 2. ANIMATION: SPACE

  animation by Kaltrina Berisha Again a good question mates: Why not eradicate waste by sending it in the Galaxy? On the surface of thought, everyt...
 3. ANIMATION: VOLCANO

  animation by Kaltrina Berisha Good question: Why don't we eliminate waste by throwing it into the volcanoes? #hahaha, our experts thought too, but...
 4. ANIMATION: BERMUDA TRIANGLE

  animation by Kaltrina Berisha We landed on the shores of the Atlantic Ocean, with our third attempt to get rid of waste. Scientists are saying tha...

3. PËR DHE NGA KOMUNITETI

 1. "Machinery Workshop 01: 3D Printer" with DONAT GASHI at DYVOLAB

    It hasn't been long since the two dimensional plane of print was refracted into the third dimension! 😱Previously, we only had the opportunity to...
 2. MODEL 07

  # Reuse at home: Model 07 we can reduce waste by looking at it from a different perspective.#stayathome & #design            © dyvolab
 3. MODEL 20

  # Reuse at home: Model 20 Dyvolab an opportunity to create gloves from used plastic bags, we both save nature and our pockets.                   ©...
 4. GLOBAL IMPACT: COVID-19 & Environmental Mindfulness

  by DoraExplora What sets apart a regular citizen from a good samaritan? Is it the manners taught, the awareness earned later on in life or the stin...
 1. DW Deutsche Welle report on DYVÓ

  Plastic waste is everywhere in Kosovo. It’s a problem that needs to be addressed...
 2. K2.0 - Transforming waste into Future

  KOSOVO 2.0 - #Youthmap See the full story here.
 3. DYVÓ - Trash or Treasure?

  Innovation Center Kosovo - "Trash or Treasure?" the Story of DYVÓ