. * * ⋆ . ·   ⋆   ˚ ˚ ✦   ⋆ ·   *   ❊   ⋆ ✧  * *  .

S̘͖̼T̟͜E̻͇͓P̼̞͙ 1̠͍̝

 

S̡͓̙T̪͎̟E͇̦͜P͉̠͔ 2̠̼͜